TEMA: GYMNASIET

31 maj, 2019

”Är att ta studenten överskattat? Spelar en gymnasieexamen verkligen en så stor roll? Vad händer om det går bra för mig? Har jag inga chanser om jag sumpat mina betyg under mina gymnasieår?”

Gymnasiet väcker många tankar och idéer, för de yngre som inte än börjat, för de som går i gymnasiet, för alla oss som gått ut gymnasiet och för de som tyvärr inte tagit sig hela vägen igenom sina gymnasieår.

Trots allt, i ens yngre och äldre dar tenderar vi alltid att tänka och reflektera kring våra gymnasieår. Mellan ålder 15-19 år formas vi som mest till de människorna vi kommer att bli, och mellan de åldrarna går vi alla i gymnasiet.

Tas man på allvar om man har av en utländsk balgrund/är född och uppvuxen i ett socioekonomiskt utsatt område? 

Påverkas vi alla av den stereotypiska synen man har på oss? 

Vad har vi egentligen för valmöjligheter, innan och under och efter gymnasiet?

Under de nästkommande avsnitten kommer vi träffa personer, som delar med sig utav sina historier om sina nuvarande och tidigare gymnasieår, ALLA oavsett ålder kommer kunna relatera!

Njut, avsnitten släpps inom kort?

Comments are closed.

Edu Orten © 2019