Tema: Hoppbärare

7 november, 2019

’Jag vet, jag tror, jag hoppas”

Vad är hopp? Vad innebär att vara hoppfull? Hur håller man hoppet uppe, trots att allt annat omkring en sviker en?
Hur vågar man tro på det bästa, men samtidigt vara förbered på det värsta? Hur håller man sig stark, i både bra och dåliga stunder?

Alla kommande gäster kommer kretsa sin historia kring hopp, hur de alltid försöker hålla sig hoppfulla, kämpa på med sin historia och alltid förmedla hopp

Stay tuned!

Comments are closed.

Edu Orten © 2019