Tema: Psykisk & fysisk hälsa

6 mars, 2020

PSYKISK & FYSISK HÄLSA?


Bland Edu ortens mest eftertraktade teman är äntligen här!
Mår folk i orten dåligt? Är det tabu för oss i orten eller för grabbar att prata om hur man mår? Vad definierar vi som välmående? Hänger psykisk och fysisk hälsa ihop? Måste man träna för att må bra?

Det och mycket mer i vårt efterlängtade tema??

Comments are closed.

Edu Orten © 2019