Meningen var att ett sista avsnitt skulle släppas, men i och med all den överväldigande och feta responsen som kom med det senaste avsnittet, lämnar jag er med tre avsnitt och säger ciao for now ✌?…