Soundcloud Spotify Itunes

Rubriken förklarar mycket, men hela detta otroliga avsnitt kommer förklara mer!
Vi har ingen annan än vår käraste William Shahoud, en personlig orten favorit med oss i detta avsnitt dels för introducera oss till hans otroliga engagemang och arbete i Alby, men för att tala om ett viktigare ämne som alla förorter toutchats utav, vilket är hot och faktiska nedläggningar av verksamheter i våra områden.

Som nämnt har Botkyrka kommun gått ut med ett beslut att lägga ned alla sina mötesplaster för unga vuxna som starkt utåt kritiserats från många håll med huvudkritiken att detta beslut tagits på vaga grunder och utan en vilja att tala med alla de unga vuxna och de berörda som arbetar på dessa mötesplatser.

Jag och William pratade kring hur en stor problematik uppstår när ett beslut tas över en befolkning, hur ett beslut egentligen ska tas och hur vi alla måste kunna påverka lokalt kring det som sker i våra områden.

Bland de viktigare avsnitten hittills, tackar William otroligt mycket för hans medverkan, en ära, länkar på artiklarna som skrivit om detta (och nämns i avsnitten) finns nedan!

Avsnittet är uppe på iTunes (Podcasts), Soundcloud & Spotify och ni kan lyssna direkt på avsnittet ovan ☺️

Ta hand om er så länge ✌?

Williams artikel
Botkyrkas rösters artikel

Lämna en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Edu Orten © 2019